Skriv ut den här sidan

Demensutredning

Som en del i en demensutredning gör en arbetsterapeut en funktions- och aktivitetsbedömning i ditt hem.

Arbetsterapeuten bedömer hur du klarar dig i din vardag (till exempel personlig hygien, vardagssysslor eller intag av mediciner) och annan aktivitet, samt gör en kognitiv bedömning efter remiss från din läkare. 

Bedömningen är en del av läkarens demensutredning.