Skriv ut den här sidan

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut ser till att du känner att du kan vara delaktig i din egen vardag och har en plats i samhället oavsett vilken skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Arbetsterapeutens fokus är att tillvarata och utveckla fysiska, psykiska eller sociala funktioner, färdigheter och förmågor. Det kan också handla om att anpassa miljön runt dig för att vardagslivet ska fungera på ett bra sätt.

Du kan även få hjälp av vår arbetsterapeuter om du har skador eller besvär i händer eller fingrar.